Quy tắc hoạt động với Công ty

NỘI DUNG
Các khái niệm và định nghĩa sử dụng trong tài liệu này
Quy tắc đạo đức của Tư vấn viên Công ty

Quy chế hợp tác với Công ty

1. Đăng ký tham gia vào Công ty
2. Quy định về đăng ký và hoạt động của vợ chồng
3. Thay đổi điều khoản hợp tác và chấm dứt hợp tác với Công ty
4. Mã số đăng ký gia đình và quyền thừa kế
5. Ký kết lại
6. Công ty duy trì Chính sách không hoạt động ở những thị trường đóng
7. Điều kiện hợp tác với Công ty.
8. Cung cấp thông tin về sản phẩm và các phương thức hợp tác với Công ty
9. Trả thưởng cho Tư vấn viên
10. Tính toàn vẹn và ổn định của Hệ thống
11. Hợp tác với các công ty khác
12. Trong trường hợp Tư vấn viên vi phạm các quy định trong các điều 11.1, 11.2, Công ty có quyền áp dụng đối với người vi phạm các chế tài xử phạt quy định tại điều 20 của Quy tắc này.
13. Quyền bổ sung của Tư vấn viên Công ty mang danh hiệu Business Team 5000 trở lên
14. Điều kiện bảo mật
15. Quy định về bán Sản phẩm
16. Đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trả Sản phẩm
17. Sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty
18. Hoạt động quảng cáo và thông tin
19. Quy tắc ứng xử tại Cửa hàng SIBERIAN WELLNESS
20. Chế tài
21. Những thay đổi trong Quy tắc hoạt động và các tài liệu khác của Công ty
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc gửi thư tới e-mail.

[}item{]