Điều kiện mua hàng

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CHUNG (ĐKTMC):

1. Quy định sơ bộ
1.1. Các điều khoản và điều kiện không áp dụng cho trường hợp người có ý định mua hàng là pháp nhân hoặc người đặt hàng trong quá trình kinh doanh hoặc hoạt động nghề nghiệp của mình.
1.2. Các điều khoản và điều kiện thương mại là một phần không thể tách rời của hợp đồng mua bán. Hợp đồng mua bán và các điều kiện được soạn thảo bằng tiếng Séc. Hợp đồng mua bán có thể được ký kết bằng tiếng Séc.
1.3. Các điều khoản khác với điều khoản thương mại có thể được thoả thuận trong hợp đồng mua bán. Sự khác biệt trong điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng được ưu tiên hơn các điều khoản thương mại.
1.4. Các điều khoản thương mại có thể được thay đổi hoặc bổ sung bởi người bán. Điều khoản này không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong thời hạn của điều khoản thương mại phiên bản trước đó.

2. Tài khoản người dùng
2.1. Bằng cách đăng ký trên website của người bán, người mua có quyền truy cập vào giao diện người dùng của mình (sau đây gọi là "tài khoản người dùng") và có thể đặt hàng.
2.2. Khi đăng ký trên website của người bán và đặt hàng, người mua có nghĩa vụ nhập thông tin chính xác của mình. Dữ liệu được cung cấp trong tài khoản người dùng phải được cập nhật bởi người mua khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Dữ liệu do người mua cung cấp trong tài khoản người dùng và trong đặt hàng được người bán mặc định coi là chính xác.
2.3. Quyền truy cập tài khoản người dùng được bảo vệ bằng tên người dùng và mật khẩu. Người mua có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật của thông tin cần thiết để truy cập vào tài khoản của mình.
2.4. Người mua có nghĩa vụ ngăn chặn việc sử dụng tài khoản của mình bởi các bên thứ ba.
2.5. Theo các Quy định hợp tác được đăng trên website của người bán, người bán có quyền hủy tài khoản người dùng, nơi mà chỉ Tư vấn viên đã đăng ký mới có quyền truy cập. 
2.6. Người mua lưu ý rằng tài khoản người dùng không thể truy cập vĩnh viễn, đặc biệt là đối với việc bảo trì kỹ thuật cần thiết đối với phần cứng và phần mềm của người bán hoặc bảo trì kỹ thuật cần thiết đối với thiết bị và phần mềm của bên thứ ba.

3. Ký kết hợp đồng
3.1. Để mua một sản phẩm thông qua cửa hàng trực tuyến của nhà cung cấp, trước tiên cần phải đăng ký tại www.siberianhealth.com.
3.2. Bằng cách gửi đơn đặt hàng, người mua đồng ý với các điều khoản và điều kiện chung của Công ty, các điều khoản và điều kiện này sẽ được gửi lại cho người mua cùng với xác nhận đơn đặt hàng. Sau khi gửi đơn đặt hàng, trong vòng vài phút, xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email của người mua, sau đó hợp đồng mua bán được coi là giao kết.
3.3. Tất cả các chương trình khuyến mãi chỉ có hiệu lực nếu sản phẩm còn hàng. Nếu nhà cung cấp không thể giao hàng, người bán có quyền chấm dứt giao dịch và người mua sẽ được thông báo. Khoản thanh toán hàng hóa sẽ được hoàn lại trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin chấm dứt giao dịch.
3.4. Các đơn đặt hàng thông qua cửa hàng trực tuyến trong tháng hiện tại được tiếp nhận cho đến ngày cuối cùng của tháng. Các đơn đặt hàng thanh toán khi giao hàng được tiếp nhận cho đến ngày 24 hàng tháng.
3.5. Tất cả các sản phẩm được bán thông qua cửa hàng trực tuyến của nhà cung cấp đều được chấp thuận trên cơ sở thông báo từ Bộ Y tế Cộng hòa Séc, Thanh tra Nông nghiệp và Thực phẩm Nhà nước, Cosmetic Products Notification Portal.
3.6. Hàng hóa được chỉ định trong đơn đặt hàng sẽ được giao đến người mua trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán cho đơn đặt hàng.
3.7. Trong trường hợp gửi nhầm sản phẩm, tính toán không chính xác trong cửa hàng trực tuyến hoặc trong các công bố khác, người bán có quyền chấm dứt giao dịch và thông báo ngay cho người mua về lỗi và thực hiện theo quy định tại khoản 3.3.
3.8. Cửa hàng trực tuyến đưa thông tin về sản phẩm, bao gồm cả giá cho từng sản phẩm. Giá hàng hóa được chỉ định bao gồm VAT và tất cả các chi phí liên quan.
3.9. Để đặt hàng, người mua điền vào mẫu đơn đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến. Đơn đặt hàng gồm thông tin cụ thể sau:
3.9.1. về sản phẩm đã đặt (sản phẩm mà người mua bỏ vào giỏ hàng điện tử tại cửa hàng trực tuyến);
3.9.2. về phương thức thanh toán tiền hàng và phương thức giao hàng mong muốn;
3.9.3. về các chi phí liên quan đến việc giao hàng hóa (sau đây gọi là - "đơn hàng").
3.10. Trước khi gửi đơn hàng cho người bán, người mua có quyền kiểm tra và thay đổi dữ liệu đã nhập, khi phát hiện và sửa lỗi của người mua khi nhập dữ liệu khi đặt hàng. Sau khi nhận được đơn đặt hàng, người bán ngay lập tức gửi xác nhận việc nhận đơn tới địa chỉ e-mail được chỉ định trong tài khoản của người mua hoặc trong đơn đặt hàng (sau đây được gọi là "địa chỉ e-mail").
3.11. Hợp đồng giữa người bán và người mua được tạo sau khi người mua gửi xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng (chấp nhận) tới địa chỉ email của người mua.

4. Giá cả hàng hoá và các điều khoản thanh toán.
4.1. Giá của hàng hoá có giá trị tại thời điểm đặt hàng.
4.2. Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT.
4.3. Giá trị hàng hóa và mọi chi phí liên quan đến việc giao hàng theo hợp đồng mua bán, người mua có thể thanh toán một cách thuận tiện và an toàn không dùng tiền mặt bằng thẻ thanh toán MasterCard và Visa.
4.4. Số tiền thanh toán cho việc giao hàng phụ thuộc vào địa chỉ nhận hàng, phương thức giao hàng và trọng lượng của bưu kiện, được tính tự động tại thời điểm đặt hàng và được cộng vào giá trị hàng hóa.
4.5. Người bán là người nộp thuế giá trị gia tăng và theo hợp đồng có nghĩa vụ cấp chứng từ thuế cho người mua – hóa đơn cho tất cả các khoản thanh toán được chấp nhận, gửi cho người mua cùng với hàng hóa.
4.6. Trong trường hợp không thanh toán bằng tiền mặt, nghĩa vụ thanh toán giá trị hoàng hóa của người mua được coi là đã hoàn thành tại thời điểm số tiền tương ứng được chuyển vào tài khoản của người bán.

5. Chấm dứt thỏa thuận
5.1. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, người mua có cơ hội chấm dứt hợp đồng và trả hàng mà không cần giải thích lý do trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hàng, và nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là nhiều loại hàng hóa hoặc giao hàng nhiều lần thì thời hạn này bắt đầu từ ngày nhận đơn hàng cuối cùng. Thông báo chấm dứt hợp đồng phải được gửi cho người bán trong thời hạn quy định tại khoản 5.1. nêu trên.
5.2. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng mua bán, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ. Hàng hoá phải được trả lại cho người bán trong vòng 14 ngày kể từ ngày người bán được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng. Mọi chi phí liên quan đến việc trả lại hàng hoá cho người bán trong trường hợp chấm dứt hợp đồng sẽ do người mua chịu.
5.3. Nếu người mua chấm dứt hợp đồng, người bán không có nghĩa vụ trả lại số tiền đã nhận từ người mua trước khi người mua trả hàng hoặc chứng minh rằng hàng hóa đã thực sự được gửi đến địa chỉ của người bán.
5.4. Người bán có quyền đơn phương khấu trừ số tiền hàng hóa bị thiệt hại khi hoàn lại số tiền mua hàng cho người mua.
5.5. Nếu quà tặng đã được cung cấp cho người mua cùng với hàng hóa và đã có thỏa thuận giữa người mua và người bán về việc cung cấp quà tặng với điều kiện khi người mua chấm dứt hợp đồng, thỏa thuận về việc cung cấp quà tặng đó bị hủy bỏ thì người mua phải trả lại quà tặng cùng với hàng hóa cho người bán.
5.6. Để thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng, người mua phải thông báo cho người bán về việc mình rút khỏi hợp đồng này dưới hình thức hành động pháp lý đơn phương (ví dụ: bằng thư gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử). Có thể sử dụng biểu mẫu để chấm dứt hợp đồng, nhưng đây không phải là điều kiện tiên quyết.
5.7. Bạn có thể hoàn thành biểu mẫu chấm dứt hợp đồng điện tử hoặc bất kỳ tuyên bố rõ ràng nào khác trên website www.siberianhealth.com. Nếu sử dụng hình thức này, xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng sẽ được tiếp nhận ngay lập tức.
5.8. Địa chỉ trả hàng: SIBERIAN HEALTH s.r.o., Vojtěšská 212/8, Praha 1, Nově Město, PSČ 110 00, ČR.6.6.

6. Vận chuyển và giao hàng 
6.1. Việc giao hàng sẽ được thực hiện đến địa chỉ đã chỉ định, trừ khi có thỏa thuận khác.
6.2. Việc giao hàng cũng có thể được thực hiện tới các quốc gia khác của Liên minh Châu Âu.
6.3. Việc giao hàng được thực hiện với điều kiện tuân thủ quyền sở hữu của hàng hóa, nghĩa là, cho đến khi việc thanh toán hàng hóa được thực hiện, hàng hóa được coi là tài sản của SIBERIAN HEALTH s.r.o.
6.4. Tất cả các chi phí vận chuyển sản phẩm đã đặt do người mua chịu. 
6.5. Việc giao hàng trên lãnh thổ Cộng hòa Séc được thực hiện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh (trọng lượng của lô hàng không được vượt quá 50 kg).
6.6. Việc giao hàng trên lãnh thổ của Liên minh Châu Âu được thực hiện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh (trọng lượng của lô hàng không được vượt quá 50 kg).
6.7. Chi phí giao hàng được xác định bởi bưu điện hoặc công ty dịch vụ chuyển phát nhanh và được tính khi đặt hàng tại Cửa hàng trực tuyến.
6.8 Người bán có quyền thông báo các chương trình khuyến mãi nhằm giảm chi phí vận chuyển. Trong trường hợp này, chi phí giao hàng được tính tự động khi đặt hàng.
6.9. Hiện tại, đang áp dụng những điều kiện đặc biệt sau:
6.9.1. đối với các đơn hàng trên 50 euro (đã bao gồm VAT), việc giao hàng trong lãnh thổ Cộng hòa Séc được miễn phí;
6.9.2. đối với các đơn hàng trên 150 euro (bao gồm VAT), giao hàng đến Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Đức là miễn phí;
6.9.3. đối với các đơn hàng trên 300 euro (bao gồm VAT), việc giao hàng trong lãnh thổ của các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu là miễn phí.
6.9.4. Ngày hết hạn áp dụng của những điều kiện này sẽ được thông báo bổ sung.
6.10. Việc gửi hàng cho bên mua được thực hiện trong vòng 1–3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thanh toán (hoặc kể từ khi bên mua xác nhận việc thanh toán trên website). Nếu hàng hóa không thể được vận chuyển trong thời gian này, bên mua sẽ được thông báo.
6.11. Đối với đơn hàng với số lượng sản phẩm lớn, người bán có quyền thay đổi thời gian gửi và giao hàng.
6.12. Trong trường hợp có sự chậm trễ trong giao hàng, người mua sẽ không thể yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại thiệt hại.
6.13. Việc giao đơn hàng trên lãnh thổ Cộng hòa Séc diễn ra vào ngày làm việc tiếp theo sau khi xuất hàng.
6.14. Tại thời điểm chuyển giao hàng cho người vận chuyển, một phần hợp đồng của người bán được coi là đã hoàn thành, và mọi rủi ro được chuyển cho người vận chuyển và tại thời điểm bên mua nhận hàng – rủi ro sẽ được chuyển cho bên mua.
6.15. Khi nhận hàng từ người vận chuyển, người mua có nghĩa vụ kiểm tra tính nguyên vẹn của bao bì hàng hóa, nếu phát hiện có hư hỏng thì phải thông báo ngay cho người vận chuyển về việc này. Trong trường hợp có vi phạm về việc đóng gói hàng hóa, cho thấy kiện hàng bị mở trái phép, người mua có quyền không nhận bưu kiện từ người vận chuyển.
6.16. Theo hợp đồng mua bán, người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm do người mua chỉ định trong đơn đặt hàng, và người mua có nghĩa vụ nhận hàng tại địa chỉ giao hàng.
6.17. Trong trường hợp vì những lý do phát sinh từ phía người mua, hàng hóa phải được giao lại hoặc theo bất kỳ hình thức nào khác được chỉ định trong đơn đặt hàng, thì người mua có nghĩa vụ thanh toán các chi phí liên quan đến việc giao lại hàng hoặc bằng một phương thức giao hàng khác, tương ứng. 

7. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sản phẩm lỗi
7.1. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến quyền thực hiện không đúng quy định được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật dân sự nói chung (đặc biệt là các quy định tại § 1914–1925, § 2099–2117 và § 2161–2174 của Bộ luật Dân sự và Đạo luật số 634/1992, Sb. "Về Bảo vệ Quyền của Người tiêu dùng", đã được sửa đổi).
7.2. Người bán chịu trách nhiệm trước người mua (cụ thể là tại thời điểm người mua đã nhận hàng) và đảm bảo rằng hàng hóa được giao cho dịch vụ giao hàng không có hư hỏng, cụ thể:
7.2.1. hàng hoá đáp ứng chất lượng do các bên đã thoả thuận, trong trường hợp không có thoả thuận thì hàng hoá có các đặc tính do người bán hoặc nhà sản xuất công bố hoặc đáp ứng mong đợi của người mua dựa trên bản chất của hàng hoá, quảng cáo của người bán hoặc nhà sản xuất những hàng hóa này;
7.2.2. hàng hóa phù hợp với mục đích mà người bán cung cấp để sử dụng hoặc loại hàng hóa này thường được sử dụng;
7.2.3. chất lượng của hàng hóa tương ứng với hàng thử hoặc mẫu đã được xác định theo hợp đồng;
7.2.4. số lượng và trọng lượng của hàng hóa tương ứng với con số đã khai báo;
7.2.5. hàng hóa tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.
7.3. Khiếu nại về hư hỏng của hàng hóa được bên mua trình bày với bên bán tại văn phòng của họ, nơi có thể thực hiện việc đó, có tính đến các loại hàng hóa được bán.
7.4. Bên bán đảm bảo rằng hàng hóa sẽ phù hợp với mục đích sử dụng thông thường trong một khoảng thời gian nhất định mà hàng hóa sẽ giữ nguyên các đặc tính thông thường của chúng. Thời gian bảo hành bắt đầu tính từ thời điểm bàn giao hàng hóa cho bên mua và nếu hàng hóa được vận chuyển theo đúng hợp đồng thì thời gian bảo hành tính từ thời điểm hàng hóa đến nơi nhận hàng.

8. Các quyền và nghĩa vụ khác của các bên
8.1. Người mua có được quyền sở hữu hàng hóa bằng cách thanh toán toàn bộ đơn hàng.

9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
9.1. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người mua là cá nhân được thực hiện theo điều luật số 101/2000 của bộ luật "Về bảo vệ dữ liệu cá nhân", đã được sửa đổi.
9.2. Bên mua đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm họ và tên, địa chỉ, số ID, mã số thuế, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng và Mã số đăng ký (sau đây gọi là “dữ liệu cá nhân”).
9.3. Bên mua đồng ý cho bên bán xử lý dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng và để duy trì tài khoản người dùng. Đồng nghĩa với việc bên mua đồng ý cho bên bán xử lý dữ liệu cá nhân của mình để gửi thông tin và tin nhắn thương mại cho bên mua (trừ khi họ chọn một phương án khác). Đồng ý với việc xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân theo điều này không phải là điều kiện bắt buộc, mà khiến cho hợp đồng mua-bán không thể ký kết.  
9.4. Trong mọi trường hợp, dữ liệu cá nhân của người mua không được cung cấp cho bên thứ ba. Ngoại lệ duy nhất là thông tin cần thiết để giao đơn đặt hàng (tên, địa chỉ và số điện thoại).
9.5. Bên mua đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân do mình nhập khi đăng ký (trong tài khoản người dùng) hoặc khi đặt hàng qua Cửa hàng trực tuyến và cam kết không chậm trễ trong việc thông báo cho bên bán về những thay đổi.
9.6. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý trong một khoảng thời gian không xác định, bằng hình thức điện tử ở chế độ tự động hoặc bản in theo phương thức không tự động.
9.7. Bên bán xử lý dữ liệu cá nhân của bên bán theo các quy định pháp luật, đặc biệt là Quy định chung của Hội đồng Liên minh châu Âu (EC) 2016/679 ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ các cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, lưu thông tự do dữ liệu này và bãi bỏ Chỉ thị 95/46/ES, phù hợp với các quy định pháp luật liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Siberian Health s.r.o. có trên website.

10. Lưu trữ dữ liệu cookie
10.1. Bên mua đồng ý với việc lưu trữ dữ liệu cookie trên máy tính của mình. Trong trường hợp việc mua hàng trên website có thể được thực hiện và nghĩa vụ của bên bán được thực hiện theo thỏa thuận mua bán mà không lưu trữ cookie trên máy tính của bên mua, bên mua có thể rút lại sự đồng ý của mình theo câu trước bất kỳ lúc nào.

11. Giải quyết tranh chấp bên ngoài tòa án
11.1. Theo hợp đồng mua bán, bên mua có quyền giải quyết tranh chấp bên ngoài tòa án.
11.2. Việc giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng ngoài tòa án được thực hiện bởi Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc, có trụ sở tại Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; ID: 00020869; www.coi.cz.

12. Điều khoản cuối cùng
12.1. Nếu mối quan hệ được thương lượng trong hợp đồng mua bán bao gồm yếu tố quốc tế (nước ngoài) thì các bên đồng ý rằng mối quan hệ được điều chỉnh bởi luật pháp Séc. Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng do các quy phạm pháp luật ràng buộc chung.
12.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản thương mại bị hủy bỏ hoặc trở nên không hợp lệ hoặc tương tự như vậy, nó sẽ được thay thế bằng những điều khoản mà có ý nghĩa là thích hợp hơn điều khoản đã bị hủy bỏ và không hợp lệ. Việc hủy bỏ hoặc không hợp lệ của một điều khoản sẽ không hủy bỏ hiệu lực của các điều khoản còn lại.
12.3. Hợp đồng mua bán, bao gồm các điều khoản thương mại, được bên bán lưu trữ dưới dạng điện tử, loại trừ khả năng truy cập tự do.
12.4. Mẫu chuẩn cho việc chấm dứt hợp đồng mua bán là một phụ lục của các điều khoản thương mại.

Tên công ty, địa chỉ và chi tiết liên hệ của nhà cung cấp:
SIBERIAN HEALTH s.r.o. được đăng ký trong Sổ đăng ký Thương mại của Tòa án Thành phố Praha,
phần C, phụ lục 208251
IČ: 01543954 DIČ: CZ01543954
Vojtěšská 212/8 Praha 1, Nově Město PSČ 110 00
Cộng hòa Séc
e-mail: praha@sibval.com
tel./fax: +420 222 523 021
www.siberianhealth.com
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc gửi thư tới e-mail.

[}item{]