Khiếu nại

Công ty thương mại SIBERIAN HEALTH s.r.o, đã đăng ký trong sổ đăng ký thương mại tại Tòa án thành phố Praha, mục C, phụ lục 208251, ID: 01543954, số VAT: CZ01543954, có trụ sở tại Vojtěšská 212/8, Praha 1 – Nové město 110 00, Cộng hòa Séc (sau đây gọi là - "người bán" hoặc "SIBERIAN HEALTH s.r.o")

I. Các quy định chung
1. Thủ tục khiếu nại đã được soạn thảo theo các quy định của Đạo luật số 89/2012 Sb., Bộ luật Dân sự và Đạo luật số 634/1992 Sb., "Về Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng", đã được sửa đổi ("luật") và áp dụng cho hàng tiêu dùng ("hàng hóa") liên quan đến việc thực hiện các quyền lợi của người mua và trách nhiệm của người bán đối với các hư hại trong thời hạn bảo hành (sau đây gọi là "khiếu nại").  
2. Thủ tục khiếu nại là một phần của Điều khoản chung. Thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, người mua đồng ý với các Điều khoản Chung, Thủ tục Khiếu nại và xác nhận rằng mình đã hiểu rõ những điều trên.
3. Khách hàng của cửa hàng trực tuyến SIBERIAN HEALTH s.r.o. E-shop (sau đây www.siberianhealth.com) là người mua-người tiêu dùng theo § 2 khoản 1, chữ A) của Đạo luật số 634/1992 của Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng (sau đây được gọi là "người mua-người tiêu dùng"), hoặc người mua-doanh nghiệp, khi ký kết và thực hiện thỏa thuận mua bán, hoạt động trong khuôn khổ doanh nghiệp của mình (sau đây gọi là "người mua-doanh nghiệp"), sau đây được gọi chung là "người mua".  
4. Người bán, khi ký kết hợp đồng mua bán và trong quá trình thực hiện, hoạt động trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh của mình. Người bán là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người mua. 

II. Trách nhiệm của người bán 
1. Người bán chịu trách nhiệm trước người mua (cụ thể là tại thời điểm người mua đã nhận hàng) và đảm bảo rằng hàng hóa được giao cho dịch vụ giao hàng không bị hư hỏng, cụ thể:
– hàng hoá đáp ứng chất lượng do các bên đã thoả thuận, trong trường hợp không có thoả thuận thì hàng hoá có các đặc tính do người bán hoặc nhà sản xuất công bố hoặc đáp ứng mong đợi của người mua dựa trên bản chất của hàng hoá, quảng cáo của người bán hoặc nhà sản xuất những hàng hóa này;
– hàng hóa phù hợp với mục đích mà người bán cung cấp để sử dụng hoặc loại hàng hóa này thường được sử dụng;
– chất lượng của hàng hóa tương ứng với hàng thử hoặc mẫu đã được xác định theo hợp đồng;
– số lượng và trọng lượng của hàng hóa tương ứng với con số đã khai báo;
– hàng hóa tuân thủ các yêu cầu quy định.
2. Hàng hóa có kèm theo biên lai (hóa đơn) bán hàng, một số loại hàng hóa có kèm cả phiếu bảo hành. Nếu hàng hóa được giao không có phiếu bảo hành thì chứng từ khiếu nại là biên lai hoặc hóa đơn bán hàng.

III. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền lợi về sản phẩm lỗi 
1. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến quyền thực hiện không đúng quy định được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật dân sự nói chung (đặc biệt là các quy định tại § 1914-1925, § 2099-2117 và § 2161-2174 của Bộ luật Dân sự và Đạo luật số 634/1992, Sb. "Về Bảo vệ Quyền của Người tiêu dùng", đã được sửa đổi).
2. Người bán chịu trách nhiệm trước người mua (cụ thể là tại thời điểm người mua đã nhận hàng) và đảm bảo rằng hàng hóa được giao cho dịch vụ giao hàng không có hư hỏng, cụ thể:
– hàng hoá đáp ứng chất lượng do các bên đã thoả thuận, trong trường hợp không có thoả thuận thì hàng hoá có các đặc tính do người bán hoặc nhà sản xuất công bố hoặc đáp ứng mong đợi của người mua dựa trên bản chất của hàng hoá, quảng cáo của người bán hoặc nhà sản xuất những hàng hóa này;
– hàng hóa phù hợp với mục đích mà người bán cung cấp để sử dụng hoặc loại hàng hóa này thường được sử dụng;
– chất lượng của hàng hóa tương ứng với hàng thử hoặc mẫu đã được xác định theo hợp đồng;
– số lượng và trọng lượng của hàng hóa tương ứng với con số đã khai báo;
– hàng hóa tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.
3. Người mua phải gửi khiếu nại về những hư hỏng của hàng hóa cho người bán tại cơ sở của họ, nơi có thể thực hiện được điều này với sự so sánh với những mặt hàng được bán.

IV. Thời gian bảo hành
Bên bán đảm bảo rằng hàng hóa sẽ phù hợp với mục đích sử dụng thông thường trong một khoảng thời gian nhất định mà hàng hóa sẽ giữ nguyên các đặc tính thông thường của chúng. Thời gian bảo hành bắt đầu tính từ thời điểm bàn giao hàng hóa cho bên mua và nếu hàng hóa được vận chuyển theo đúng hợp đồng thì thời gian bảo hành tính từ thời điểm hàng hóa đến nơi nhận hàng.
1. Khiếu nại của người tiêu dùng-người mua phải được xem xét, bao gồm cả việc khắc phục các khiếm khuyết mà không chậm trễ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi, trừ khi người bán và người mua-người tiêu dùng đồng ý về một khoảng thời gian dài hơn. Thời gian 30 ngày bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm sau ngày nộp đơn khiếu nại theo các quy định § 605 NGK. Sau khi hết thời hạn này, người tiêu dùng - bên mua sẽ có các quyền tương tự như trong trường hợp người bán vi phạm hợp đồng. Khoảng thời gian 30 ngày là không bắt buộc đối với người mua là doanh nhân.
2. Người mua-người tiêu dùng có thể nhận thông tin về kết quả giải quyết khiếu nại tại địa chỉ của công ty nơi khiếu nại được thực hiện hoặc bằng cách gọi đến số điện thoại +420 222 523 021.
3. Người mua có nghĩa vụ cung cấp cho người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền mọi trợ giúp cần thiết để kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi (bao gồm cả việc kiểm tra hoặc tháo dỡ sản phẩm). Khi nộp đơn khiếu nại, bên mua có nghĩa vụ giao hàng trong tình trạng sạch sẽ, phù hợp với các quy định vệ sinh và các nguyên tắc vệ sinh chung.
 
V. Từ chối nhận đơn khiếu nại
1. Người bán có quyền từ chối nhận khiếu nại nếu hàng hóa được giao không tuân thủ các quy định về vệ sinh và các nguyên tắc vệ sinh chung.

Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc, giải quyết các tranh chấp của người tiêu dùng theo hợp đồng mua bán ngoài tòa án, có địa chỉ tại Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID 00020869, www.coi.cz.

Giải quyết tranh chấp trực tuyến
Giải quyết tranh chấp trực tuyến Theo Điều 14 § 1 của ODR-VO, Ủy ban Châu Âu cung cấp nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến, có sẵn tại liên kết. Có thể sử dụng nền tảng Giải quyết tranh chấp trực tuyến tại liên kết này từ ngày 15.02.2016.
Địa chỉ e-mail của chúng tôi: praha@sibval.com
Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc gửi thư tới e-mail.

[}item{]