Hãy trở thành Khách hàng thường xuyên của Siberian Wellness và mua các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và thể thao với những điều kiện ưu đãi!

Đăng ký
Hoàn tiền lên đến 15%

Điểm được tích lũy cho mỗi giao dịch mua hàng.

 • Điểm càng cao – hoàn tiền càng lớn
 • Bạn có thể sử dụng tiền hoàn để mua các sản phẩm yêu thích!
Tối muốn hoàn tiền!

Ưu đãi độc quyền – hưởng lợi lên đến:

11 200 Kč!
siberian wellness privileged client
Câu lạc bộ 200 – câu lạc bộ dành cho những Khách hàng mới
Hãy thực hiện giao dịch mua hàng tương ứng 200 điểm một tháng và bạn sẽ là thành viên Câu lạc bộ 200!
Giá đặc biệt cho bộ sản phẩm dành cho thành viên Câu lạc bộ
6 tháng trong Câu lạc bộ 200 – ưu đãi 90%!
siberian wellness online offline
 • Giá thông thường của sáu bộ: 14 000 Kč
 • Giá dành cho người tham gia Club 200: 2800 Kč
tháng thứ 1
Mua bộ sản phẩm trị giá
1000 Kč
với giá 600 Kč
Выгода:
400 Kč
tháng thứ 2
Mua bộ sản phẩm trị giá
1500 Kč
với giá 550 Kč
Выгода:
950 Kč
tháng thứ 3
Mua bộ sản phẩm trị giá
2000 Kč
với giá 500 Kč
Выгода:
1500 Kč
tháng thứ 4
Mua bộ sản phẩm trị giá
2500 Kč
với giá 450 Kč
Выгода:
2050 Kč
tháng thứ 5
Mua bộ sản phẩm trị giá
3000 Kč
với giá 400 Kč
Выгода:
2600 Kč
tháng thứ 6
Mua bộ sản phẩm trị giá
4000 Kč
với giá 300 Kč
Выгода:
3700 Kč

QUÀ TẶNG LÀ NHỮNG SẢN PHẨM BÁN CHẠY DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN YÊU CỦA BẠN!

Quà tặng là các sản phẩm bán chạy nhất của Công ty, các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt dành cho các thành viên Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên!
Tối muốn nhận quà!
siberian wellness discount
Giảm giá lên đến25%

Khuyến mãi hàng tuần Chỉ dành cho khách hàng thường xuyên.

Tối muốn giảm giá!
 • Quy tắc tham gia Chương trình WELCOME TO WELLNESS
  1. Thể lệ đăng ký trong Chương trình.
  1.1. Mỗi một cá nhân, đạt độ tuổi vị thành niên có thể trở thành thành viên của Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên.
  1.2. Tại thời điểm đăng ký, người tham gia Chương trình không được có Mã số đăng ký nào khác trong Công ty. Nếu khách hàng đã có Mã số đăng ký tại Công ty, thì có thể tham gia chương trình với Mã số đăng ký khác tuân thủ mục 4 của Luật.
  1.3. Nếu cặp vợ chồng quyết định tham gia Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên, thì họ đăng ký Регистрационmột Mã số gia đình số chung.
  1.4. Nếu vợ chồng mong muốn có Mã số đăng ký khác nhau, thì một trong hai người sẽ được đăng ký với tư cách là Khách hàng thường xuyên quyết định tham gia Chương trình theo đề nghị của vợ/chồng của mình.

  2. Chấm dứt tham gia Chương trình.
  2.1. Công ty có quyền chấm dứt sự tham gia của Khách hàng thường xuyên vào Chương trình và hủy Mã số đăng ký của họ khỏi cơ sở dữ liệu của Công ty, nếu trong 4 tháng đầu liên tục kể từ tháng đăng ký, Khách hàng thường xuyên không thực hiện một lần mua sản phẩm nào để tích điểm vào Mã số đăng ký. Tháng đăng ký được tính là 1 tháng đầy đủ tính từ đầu tháng, từ ngày mồng 1.
  2.2. Nếu, trong vòng 4 tháng đầu tiên kể từ tháng đăng ký, các giao dịch mua đã được thực hiện cho РегистрационMã số đăng ký, thì sau đó Công ty sẽ quyết định chấm dứt sự tham gia của Khách hàng thường xuyên tại Chương trình, nếu trong vòng 6 tháng liên tục Khách hàng t
  2.3. Thông báo chấm dứt tham gia Chương trình của Khách hàng thường xuyên được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong quá trình đăng ký.
  2.4. Khách hàng thường xuyên có thể tự mình bày tỏ mong muốn chấm dứt tham gia Chương trình bằng cách gửi đơn tới địa chỉ email registrator@sibvaleo.com. Mã số đăng ký sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu sau 10 ngày kể từ khi nhận được đơn của Khách hàng hoặc trong khoảng thời gian được chỉ định trong đơn. Nếu đơn bị rút lại trước khi hết thời hạn quy định, đơn đó sẽ được coi như không còn hiệu lực.
  2.5. Nếu Khách hàng thường xuyên có nhiều hơn một РегистрационMã số đăng ký, thì РегистрационMã số được đăng ký sau sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của người tham gia Chương trình.
  2.6. Sau khi chấm dứt tham gia Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên vì bất kỳ lý do gì, tất cả tiền thưởng tích lũy trên Mã số đăng ký đều bị hủy bỏ.

  3. Thay đổi trạng thái hoạt động
  3.1. Thay đổi trạng thái hoạt động trong BackOffice và tại các Văn phòng đại diện của Công ty.
  Để thay đổi trạng thái hoạt động, cần phải hoàn thành Doanh số cá nhân (DSCN) trong tháng hiện tại tối thiểu dành cho Tư vấn viên – 200 điểm và để lại đơn xin thay đổi trạng thái hoạt động trong BackOffice hoặc tại Văn phòng đại diện của Công ty. Ngày tiế
  Chỉ các giao dịch mua được thực hiện trong tháng tạo yêu cầu mới được tính đến.
  Các giao dịch mua được thực hiện vào tháng tiếp theo tháng báo cáo (kể cả ngày mùng 1) không được tính.

  4. Tiếp tục tham gia Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên hoặc lựa chọn hợp tác với tư cách là Tư vấn viên
  4.1. Nếu Khách hàng thường xuyên đã chấm dứt tham gia Chương trình theo khoản 2.4, thì họ hoặc vợ/chồng của họ có thể tiếp tục trở thành thành viên của Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên hoặc chọn hợp tác với Công ty với tư cách là Tư vấn viên sau 6 tháng, bắt đầu từ tháng hủy Mã số đăng ký khỏi cơ sở dữ liệu của những người tham gia Chương trình.
  4.2. Nếu Khách hàng thường xuyên chấm dứt tham gia Chương trình theo các khoản 2.1 và 2.2, thì họ có thể tiếp tục trở thành thành viên của Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên theo các điều kiện được nêu trong khoản 1 của Quy tắc này, hoặc chọn hợp tác với Công ty với tư cách là Tư vấn viên bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, Mã số đăng ký sẽ được thay đổi.
  4.3. Khi hợp tác lại với Công ty, việc tích lũy tiền thưởng trên Mã số đăng ký bắt đầu lại từ đầu.

  5. Công ty có quyền bổ sung và thay đổi Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên bằng cách đăng thông tin về những thay đổi trên website của Công ty.

  6. Tất cả các khoản tiền thưởng được trả vào ngày hôm sau ngày thực hiện giao dịch mua hàng. Thanh toán theo thời gian Novosibirsk.
 • Quy tắc tham gia Chương trình "Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên"
  1. Cần phải làm gì trong Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên?
  Mua các sản phẩm Siberian Wellness yêu thích tương ứng với 50 điểm trong sáu tháng liên tiếp và nhận quà tặng là các sản phẩm bán chạy từ Công ty!
  Khi bạn mua hàng đạt 50 điểm mỗi tháng trong 3 tháng liên tiếp, bạn sẽ nhận được một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Công ty làm quà tặng*!
  * Quà tặng cho 3 tháng tham gia Chương trình chỉ được nhận một lần.

  2. Ai có thể tham gia Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên?
  Mỗi Khách hàng của Công ty Siberian Wellness đều có thể trở thành người tham gia.
  Các Tư vấn viên không thể tham gia Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên. Tuy nhiên, nếu Tư vấn viên thay đổi trạng thái sang "Khách hàng thường xuyên", thì họ cũng có thể tham gia Chương trình.

  3. Làm thế nào để tham gia Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên?
  Bạn có thể trở thành thành viên của Câu lạc bộ ngay trong tháng đầu tiên hoàn thành Doanh số cá nhân 50 điểm. Nếu người tham gia chưa đáp ứng chỉ tiêu này, việc tham gia Chương trình sẽ bắt đầu lại.
  Trong trường hợp này, người đó phải bắt đầu tạo doanh số 50 điểm hàng tháng trong sáu tháng lại từ đầu.

  4. Có thể tham gia đồng thời cả Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên và Câu lạc bộ 200 được không?
  Việc tham gia vào hai Câu lạc bộ cùng một lúc là không thể. Nếu bạn tham gia Câu lạc bộ 200, thì hoạt động trong Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên sẽ tự động bị vô hiệu hóa.

  5. Khi nào thì có thể nhận phần quà của Câu lạc bộ Khách hàng thường xuyên?
  Bạn có thể nhận quà tặng trong vòng hai tháng sau tháng đáp ứng các điều kiện. Danh sách các sản phẩm áp dụng có thể thay đổi.
 • Quy tắc tham gia Chương trình Câu lạc bộ 200
  1. Thời gian hiệu lực của Chương trình khi nào?
  Từ 1 tháng 9 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2024.

  2. Ai có thể tham gia Câu lạc bộ 200?
  Các Tư vấn viên mới (TVV) và Khách hàng thường xuyên (KHTX) đã đăng ký với Công ty từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, bao gồm cả những người lần đầu tiên chuyển sang từ trạng thái Khách hàng thường xuyên và những người trước đó chưa tham gia Câu lạc bộ 200 có thể tham gia Chương trình.

  3. Tôi có thể tham gia Chương trình từ tháng nào?
  Đối với Tư vấn viên và Khách hàng thường xuyên, Chương trình có hiệu lực trong 6 tháng liên tiếp, kể từ tháng đầu tiên đăng ký tại Công ty. Đối với trường hợp thay đổi trạng thái từ KHTX sang TVV thì tháng bắt đầu tham gia Chương trình là tháng thay đổi trạng thái.

  4. Những giao dịch mua hàng nào được tính vào Chương trình?
  Câu lạc bộ 200 tính tới tất cả các giao dịch mua sản phẩm tích điểm của Siberian Wellness được thực hiện trực tuyến và ngoại tuyến (trong Cửa hàng trực tuyến và các Cửa hàng SIBERIAN WELLNESS) bởi thành viên Chương trình.

  5. Doanh số cá nhân (DSCN) được tính như thế nào?
  Doanh số cá nhân chỉ được tạo ra từ các giao dịch mua hàng do chính bạn thực hiện. Điểm của Khách hàng thường xuyên KHÔNG được tính đến.

  6. Làm thế nào để nhận được mức ưu đãi tối đa?
  Để mua tất cả sáu bộ với giá hời thì bắt đầu từ tháng đăng ký với Công ty bạn cần liên tục đạt Doanh số cá nhân (DSCN không tính KHTX) 200 điểm trở lên trong sáu tháng liên tiếp.

  7. Có thể nhận những sản phẩm nào theo bộ của Câu lạc bộ 200?
  Bất kỳ sản phẩm tích điểm nào của Siberian Wellness đều tích vào tổng bộ thưởng. Điểm và tiền hoàn từ giá thành của bộ sản phẩm không được tích lũy.

  8. Phần thưởng chưa sử dụng được lưu giữ bao lâu?
  Vào cuối mỗi tháng khuyến mại, sau ngày mùng 3, các bộ thưởng theo Chương trình sẽ được tích lũy. Thời gian hiệu lực của bộ là 1 tháng. Nếu bộ thưởng chưa được sử dụng, thì vào cuối tháng dương lịch sẽ bị trừ hết. Trong trường hợp sử dụng bộ thưởng mà số tiền của bộ chưa được tiêu hết thì phần còn lại sẽ được cộng vào bộ tiếp theo. Tuy nhiên, phần thưởng cuối cùng phải được sử dụng hết, thời hạn hiệu lực của bộ thứ sáu là một tháng dương lịch.

Bạn vẫn còn câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ và giao hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài hoặc e-mail

Hãy trở thành Khách hàng thường xuyên của Siberian Wellness và mua các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và thể thao với những điều kiện ưu đãi!

Đăng ký

[}item{]