Khách hàng thường xuyên Siberian Wellness

Nhận hoàn tiền lên tới 15% và quà tặng từ Công ty!

Đăng ký
 • 5%

  Với tổng số lượt mua trong tháng hiện tại là 30 điểm (≈ 890 Kč)

 • 10%

  Với tổng số lượt mua trong tháng hiện tại là 50 điểm (≈ 1485 Kč)

 • 15%

  Với tổng số lượt mua trong tháng hiện tại là 100 điểm (≈ 2970 Kč)

icon Phần trăm tiền hoàn được xác định lại mỗi tháng.

Quà tặng và giảm giá

 • Chương trình khuyến mại

  Ưu đãi mới hàng tuần cho các sản phẩm bán chạy – giảm giá tới 25%!

  gifts
 • Câu lạc bộ Khách hàng thương xuyên

  Khi thực hiện giao dịch mua hàng tháng đạt 50 điểm trong hơn 6 tháng liên tiếp, Bạn sẽ nhận phần quà là sản phẩm bán chạy!

  products
 • Thể lệ tham gia Chương trình
  1. Thể lệ đăng ký trong Chương trình.
  1.1. Mỗi một cá nhân, đạt độ tuổi vị thành niên có thể trở thành thành viên của Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên.
  1.2. Tại thời điểm đăng ký, người tham gia Chương trình không được có Mã số đăng ký nào khác trong Công ty. Nếu khách hàng đã có Mã số đăng ký tại Công ty, thì có thể tham gia chương trình với Mã số đăng ký khác tuân thủ mục 4 của Luật.
  1.3. Nếu cặp vợ chồng quyết định tham gia Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên, thì họ đăng ký Регистрационmột Mã số gia đình số chung.
  1.4. Nếu vợ chồng mong muốn có Mã số đăng ký khác nhau, thì một trong hai người sẽ được đăng ký với tư cách là Khách hàng thường xuyên quyết định tham gia Chương trình theo đề nghị của vợ/chồng của mình.

  2. Chấm dứt tham gia Chương trình.
  2.1. Công ty có quyền chấm dứt sự tham gia của Khách hàng thường xuyên vào Chương trình và hủy Mã số đăng ký của họ khỏi cơ sở dữ liệu của Công ty, nếu trong 4 tháng đầu liên tục kể từ tháng đăng ký, Khách hàng thường xuyên không thực hiện một lần mua sản phẩm nào để tích điểm vào Mã số đăng ký. Tháng đăng ký được tính là 1 tháng đầy đủ tính từ đầu tháng, từ ngày mồng 1.
  2.2. Nếu, trong vòng 4 tháng đầu tiên kể từ tháng đăng ký, các giao dịch mua đã được thực hiện cho РегистрационMã số đăng ký, thì sau đó Công ty sẽ quyết định chấm dứt sự tham gia của Khách hàng thường xuyên tại Chương trình, nếu trong vòng 6 tháng liên tục Khách hàng t
  2.3. Thông báo chấm dứt tham gia Chương trình của Khách hàng thường xuyên được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong quá trình đăng ký.
  2.4. Khách hàng thường xuyên có thể tự mình bày tỏ mong muốn chấm dứt tham gia Chương trình bằng cách gửi đơn tới địa chỉ email registrator@sibvaleo.com. Mã số đăng ký sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu sau 10 ngày kể từ khi nhận được đơn của Khách hàng hoặc trong khoảng thời gian được chỉ định trong đơn. Nếu đơn bị rút lại trước khi hết thời hạn quy định, đơn đó sẽ được coi như không còn hiệu lực.
  2.5. Nếu Khách hàng thường xuyên có nhiều hơn một РегистрационMã số đăng ký, thì РегистрационMã số được đăng ký sau sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của người tham gia Chương trình.
  2.6. Sau khi chấm dứt tham gia Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên vì bất kỳ lý do gì, tất cả tiền thưởng tích lũy trên Mã số đăng ký đều bị hủy bỏ.

  3. Thay đổi trạng thái hoạt động
  3.1. Thay đổi trạng thái hoạt động trong BackOffice và tại các Văn phòng đại diện của Công ty.
  Để thay đổi trạng thái hoạt động, cần phải hoàn thành Doanh số cá nhân (DSCN) trong tháng hiện tại tối thiểu dành cho Tư vấn viên – 200 điểm và để lại đơn xin thay đổi trạng thái hoạt động trong BackOffice hoặc tại Văn phòng đại diện của Công ty. Ngày tiế
  Chỉ các giao dịch mua được thực hiện trong tháng tạo yêu cầu mới được tính đến.
  Các giao dịch mua được thực hiện vào tháng tiếp theo tháng báo cáo (kể cả ngày mùng 1) không được tính.

  4. Tiếp tục tham gia Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên hoặc lựa chọn hợp tác với tư cách là Tư vấn viên
  4.1. Nếu Khách hàng thường xuyên đã chấm dứt tham gia Chương trình theo khoản 2.4, thì họ hoặc vợ/chồng của họ có thể tiếp tục trở thành thành viên của Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên hoặc chọn hợp tác với Công ty với tư cách là Tư vấn viên sau 6 tháng, bắt đầu từ tháng hủy Mã số đăng ký khỏi cơ sở dữ liệu của những người tham gia Chương trình.
  4.2. Nếu Khách hàng thường xuyên chấm dứt tham gia Chương trình theo các khoản 2.1 và 2.2, thì họ có thể tiếp tục trở thành thành viên của Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên theo các điều kiện được nêu trong khoản 1 của Quy tắc này, hoặc chọn hợp tác với Công ty với tư cách là Tư vấn viên bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, Mã số đăng ký sẽ được thay đổi.
  4.3. Khi hợp tác lại với Công ty, việc tích lũy tiền thưởng trên Mã số đăng ký bắt đầu lại từ đầu.

  5. Công ty có quyền bổ sung và thay đổi Chương trình dành cho Khách hàng thường xuyên bằng cách đăng thông tin về những thay đổi trên website của Công ty.

  6. Tất cả các khoản tiền thưởng được trả vào ngày hôm sau ngày thực hiện giao dịch mua hàng. Thanh toán theo thời gian Novosibirsk.

Hãy mua hàng và nhận hoàn tiền

products Đăng ký

Bạn vẫn còn câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ và giao hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài hoặc e-mail.

[}item{]