Thông tin liên hệ

Nếu Bạn là Tư vấn viên hoặc Khách hàng đã đăng ký của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách thuận tiện nhất đối với Bạn để nhận được thông tin cần thiết:

qua e-mail: praha@sibval.com (chúng tôi sẵn sàng trả lời bằng tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Séc)
hoặc qua số điện thoại +420 222 523 021.
tel.mobile +420 774 093 203

WhatsApp: SiberianWellnessCZ
Skype: SiberianWellnessCZ
Telegram: SiberianWellnessCZ

Nếu Bạn không phải là Tư vấn viên hay Khách hàng của chúng tôi nhưng muốn mua sản phẩm của Siberian Wellness và hợp tác với Công ty thì Bạn hãy liên hệ với Cửa hàng gần nhất để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp từ những người quản lý của chúng tôi.

Bạn vẫn còn câu hỏi?
Nếu bạn có câu hỏi về dịch vụ và giao hàng, hãy liên hệ với call-centre hoặc gửi thư tới e-mail.

[}item{]