Standardy spolupráce se Siberian Wellness

Úvod
Pojmy a definice použité v tomto dokumentu
Etický kodex Konzultanta Společnosti

Pravidla spolupráce se Společností

1. Registrace ve Společnosti
2. Postup registrace a činnosti manželů
3. Změna podmínek spolupráce a ukončení spolupráce se Společností
4. Rodinné registrační číslo a dědictví práv
5. Opětovné podepsání
6. Politika nulové aktivity na neobjevených trzích
7. Podmínky spolupráce se Společností
8. Poskytování informací o produktech a možných způsobech spolupráce se Společností
9. Odměna Konzultanta
10. Soudržnost a stabilita Struktury
11. Spolupráce s jinými společnostmi
12. Další povinnosti Konzultantů působících v roli Mentorů
13. Dodatečná práva a povinnosti Konzultantů Společnosti ve statusu Business Team 5000 a vyšší
14. Podmínky ochrany osobních údajů
15. Pravidla prodeje Produktů
16. Zajištění kvality Produktů. Vracení Produktů
17. Použití předmětů duševního vlastnictví Společnosti
18. Reklamní a informační činnosti
19. Pravidla chování v Obchodě SW
20. Sankce
21. Změny Standardů spolupráce a dalších dokumentů Společnosti
Stále máte otázky?
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]