Standardy spolupráce se Siberian Wellness

Úvod
Pojmy a jejich výklady, uvedené v daném dokumentu
Etický kodex Konzultanta Siberian Wellness

Pravidla spolupráce se Siberian Wellness

1. Registrace ve Společnosti
2. Úprava pro činnost manželských párů
3. Změna podmínek spolupráce a ukončení spolupráce se Společností
4. Převod práv, spojených s podnikáním ve spolupráci se Společností
5. Přepsání
6. Politika nulové aktivity na neobsazeném trhu
7. Podmínky spolupráce se Společností
8. Poskytnutí informací o produkci a možných formách spolupráce se Společností
9. Bonusy a odměny Konzultanta
10. Celistvost a stabilita odbytové struktury
11. Spolupráce s jinými firmami
12. Vizitky
13. Zvláštní povinnosti Konzultantů, kteří jsou Mentory
14. Zvláštní práva Konzultantů Společnosti hodnosti «Business Team 5000» a vyšších
15. Podmínky zachování důvěrnosti údajů
16. Pravidla pro prodej produkce Společnosti
17. Záruky kvality produkce. Vracení produkce
18. Použití předmětů duševního vlastnictví Společnosti
19. Reklamní a informační činnost
20. Pravidla chování ve Střediscích služeb Společnosti
21. Sankce
22. Změny Standardů spolupráce a dalších dokumentů Společnosti
Stále máte otázky?
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]