Vědecké a inovační středisko
Základem každého výrobku je opravdová věda!
Vlastní vědecké výsledky jsou chloubou Siberian Wellness. V našem Vědeckém a inovačním středisku zkoumáme biologickou aktivitu rostlin, jejich vlastnosti a jejich vliv na lidský organismus. Vedoucí technologie, nejlepší odborníci a vědci s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti biologicky aktivních komponent nám umožňují vyrábět nové inovativní výrobky každý rok. Zároveň podporujeme ruskou vědu, zavádíme do praxe perspektivní výsledky práce vědců a odhalujeme domácí výzkumný potenciál.
Tři klíčové vědecké přístupy
Tři klíčové vědecké přístupy
Endoekologie - čistota vnitřního prostředí organismu
Endoekologie je věda, která zkoumá a objevuje metody a prostředky pro podporu čistoty vnitřního prostředí organismu a zajišťuje normální životaschopnost všech orgánů a tkání. Endoekologie je nová disciplína vědecké medicíny, která není určena k léčbě onemocnění, ale především k prevenci.
Adaptační medicína z hlubin staletí
Člověk v procesu evoluce nejen nacházel vnitřní rezervy pro sebezáchovu, ale také používal různé přírodní látky, které mají adaptogenní vlastnosti. Adaptogeny byly široce používány v lidové medicíně na Sibiři, Altaji, v Tibetu, Číně a dalších zemích jihovýchodní Asie a zmínky o nich lze nalézt ve starověkých indických a tibetských lékařských traktátech. Myšlenky pradávných léčitelů neztratily svou aktuálnost ani v moderním, současném vědeckém prostředí. Tak se zrodil lékařský obor, který se zabývá studiem adaptačních schopností člověka v podmínkách vnějšího prostředí a také zkoumá a zpracovává metody a přípravky pro zesílení těchto schopnosti.
Chronobiologie: biorytmy a zdraví
Chronobiologie je věda, která zkoumá podmínky původu, povahu, zákonitosti a význam biologických rytmů a také propojení mezi biorytmy a lidským zdravím.
Ekologický přístup
Výroba s péčí o svět.
Příroda s námi ráda sdílí to nejcennější a my se na naší straně staráme o křehký svět kolem nás. Dodržujeme principy ekologické výroby, proto jsme založili nejkomplexnější víceúrovňové filtrační systémy na vodu a vzduch, jednou a navždy opustili použití parabenů, síranů a dalších syntetických sloučenin, přešli na biologicky rozložitelné složky. Ekologický přístup je naším zásadním principem života po mnoho let.
Tři principy výroby.
Usilujeme o to, abychom byli perfektní ve všem a dodržovali tři zásady, které pomáhají vytvářet jedinečné výrobky, které milují miliony lidí na celém světě.
Kontrola kvality
Přísný výběr surovin, neustálé sledování zařízení, kontrola dodržování předpisů a ověřování hotových výrobků je základem garantované kvality Siberian Wellness. Ověřeno certifikáty ISO a GMP.
Profesionalita
Kvalifikace, kompetence a motivace zaměstnanců jsou pýchou naší výroby. Profesionální rozvojové programy umožňují podporu nejvyšší úrovně odborníků a aktivní rozvoj, předávat nové řady do spolehlivých připravených rukou.
Ekologická kompatibilita
Použití biologicky odbouratelných materiálů, membránové filtrace vody, komplexního systému filtrace vzduchu umožňuje plně splnit ruské a mezinárodní normy ekologické výroby.
Naše výroba
Kapacity rostou!
Díky vlastní výrobě máme jedinečnou příležitost ovládat celý proces stvoření výrobku: od jeho vývoje až po jeho zaslání do Středisek služeb Společnosti. Dnes máme tři pracovní výrobní komplexy: první byl otevřen roku 1999, druhý – roku 2007, třetí, nejsilnější, byl spuštěn v září 2016. Naše linky mají moderní, vysoce technologická zařízení vyrobená v Jižní Koreji, Japonsku a Číně. Vysoká úroveň použitých zařízení, čistota surovin a technologie čištění umožnily výrobě získat mezinárodní certifikáty ISO a GMP.
GMP
Čím přísnější, tím lepší!
Kvalita výrobků byla, je a zůstává jednou z priorit Společnosti. Proto jsme dobrovolně certifikovali naše výrobní linky podle standardu GMP – komplexu norem aplikovaných na farmakologický průmysl. Dnes máme na sebe tvrdší požadavky, než požadují právní předpisy: výroba využívá čtyřnásobné čištění vzduchu, každá řada produktu je testována na mikrobiologickou čistotu, fyzikálně-chemické parametry a organoleptiku.
Pokračovat
O nás
Centrum nápovědy
Nejčastější otázky a odpovědi na ně.

[}item{]