personal
Poznej pravou Sibiř na našem blogu!
Vydej se na vzrušující cestu přes nekonečné území Altaje, Bajkalu a Jakutska. Poznej jedinečnou přírodu a ponoř se do historie drsné a tajemné Sibiře!
26
dubna

Přírodní rezervace na Sibiři. 2. část

Kapitola o tom, jak největší přírodní rezervace na Sibiři bedlivě chrání přírodní bohatství svého úžasného regionu...

„Tam na neznámých cestách jsou stopy podivných zvířat..“, - napsal slavný básník, inspirovaný krajinou během svého vyhnanství ve vesnici Michajlovskoje. Tyto řádky však platí i pro sibiřské rezervace, které uchovávají to nejlepší, co příroda vytvořila. Neexistuje zde žádná komunikace, nejezdí tu všude dopravní prostředky, ale to ani není nutné – lidé sem přijíždějí, aby byli sami s přírodou, nadechli se z plných plic nejčistšího vzduchu, obdivovali krásu krajiny a putovali po cestách, kam ještě nikdy nevkročila lidská noha. Doporučujeme vám, abyste se mentálně ponořili do tohoto pohádkového světa přírody a pokračovali v procházce největšími rezervacemi Sibiře.

V Krasnojarském kraji, v Dixonském okrese na území poloostrova Tajmyr, se nachází největší ruská Velká arktická rezervace o rozloze více než 4 miliony hektarů. Vznikla s cílem zachovat jedinečné ekologické systémy. Rezervace se skládá ze sedmi lokalit, které omývají dvě moře Severního ledového oceánu – Karské moře a moře Laptěvů. Rezervace ohromuje svými ledovými krami - obřími úlomky ledovců, které nám ukazují jen desetinu svého objemu, přičemž se jejich větší části ukrývají pod hladinou. Žijí zde lední medvědi a lumíci zapsaní na červený seznam a za symbol rezervace se považuje racek bílý, který nikdy neopouští polární kruh. Turisticky zajímavá je zejména Barentsova biostanice na ostrově Dixon, kde si můžete vyzkoušet módní druh ekoturistiky – pozorování ptáků. Dixon je jednou z nejseverněji položených obcí na Zemi.

V sousedních okresech Chatanga a Dixon se nachází Tajmyrská rezervace, která byla založena v roce 1979 za účelem ochrany tundrových ekosystémů a lesů v oblastech Ary-Mas a Lukunsky na Tajmyrském poloostrově. Krásy dalekého severu si zde zachovaly nedotčenou podobu, takže věčně zmrzlá oblast s drsným klimatem láká vědce i turisty, kteří míří za těmito rozlehlými prostory a úchvatnou polární září. Rezervace se vyznačuje hornatou údolní krajinou a na jejím území se nachází největší jezero v arktické části Ruska, Tajmyrské jezero. V řekách a jezerech žije 20 druhů ryb – síh, losos, omul, mník, losos keta, odbjevují se zde tajmen sibiřský, vyza velká a síh malý. Rezervace se stala spolehlivým útočištěm takových zvířat, jako jsou pižmoň severní, mrož a lední medvěd. Rezervace se proslavila největší populací polárních sobů, která čítá více než 410 tisíc jedinců. Rozhodně doporučujeme navštívit les Ary-Mas, muzeum mamutů a vydat se na projížďku se psím spřežením.

V nejsevernější části západní Sibiře, v Ťumeňské oblasti, se nachází Gydanská rezervace, založená v roce 1996 za účelem ochrany a průzkumu ekosystémů v oblasti Karského moře. Kvůli nadměrné vlhkosti a nízkému teplu se v rezervaci vytvořil hustý řetězec jezer a řek. Vzhledem k tomu, že se rezervace nachází v oblasti arktické tundry, je flóra poměrně chudá, ale fauna je velmi rozmanitá. Vyskytuje se zde mrož atlantský a medvěd lední, kteří jsou zapsáni v Červené knize, a chovají se zde polární sobi. Ve vodních nádržích žije běluha severní a tuleň kroužkovaný. Rezervace slouží jako útočiště pro 180 druhů ptáků (např. berneška rudokrká, sokol stěhovavý, orel mořský, labuť malá) a 60 druhů ryb (omul, sculpin, síh sibiřský, síh nosatý, nelma arktická). Rezervace vyniká svoji arktickou krajinou.

Středosibiřská rezervace, která je od roku 1987 prohlášena biosférickou rezervací UNESCO, se považuje za bohatství Krasnojarského kraje. Je výjimečná tím, že se nachází na obou březích řeky Jenisej, a proto se tu vyskytuje rozmanitá flóra a fauna i úžasná krajina: na levém břehu Západosibiřská rovina s bažinami a zarostlými lesy a na pravém břehu Středosibiřská plošina se skalami a horskou tajgou. V rezervaci rostou modříny s obvodem 2–2,5 rozpětí paží, které jsou staré 1000 let, a vzácná květina kalypso severní. Žije zde 65 druhů motýlů, medvědi, soboli, losi, polární sobi a cenné druhy ryb – jeseteři, jesetři malí a lenok. K jedinečným přírodním památkám rezervace patří Sulomajské sloupy – obrovský kaňon dlouhý asi 500 metrů s horskými svahy vysokými 150 metrů a skalními čedičovými sloupy bizarních typů a tvarů.

Na jihu Krasnojarského kraje na levém břehu řeky Jenisej se nachází překrásná Sajano-Šušenská rezervace – místo, kde se majestátnost sibiřské tajgy ukazuje v celé své kráse. Chráněná oblast zahrnuje část Západního Sajanu, severní makrosvah Chemčického srázu a Sajanský kaňon s malebnými fjordy. Vizitkou rezervace jsou silně se klikatící vodní „cesty“ široké 2 km a hory vysoké přes 2000 m, kde žije hlavní „atrakce“ rezervace, kterou vidí málokdo – levhart sněžný, dnes je jich 12. Žije zde více než 100 druhů zvířat: wapiti sibiřští, horské kozy, kabaři pižmoví, losi, srnci, vlci, kožešinová zvířata a asi 300 druhů ptáků, včetně druhů z Červené knihy - čápa černého, velekura, orla sibiřského, orla mořského a sokola stěhovavého. Hlavní část území zabírají cedrové lesy, ale vyskytují se zde i borovice, jedle, modřín a smrk, v údolích pak jeřabiny, bez, rybíz, brusinky, osika a třešeň. Ráj pro milovníky divoké přírody.

V našem putování po sibiřských rezervacích budeme pokračovat v příštím, závěrečném materiálu, ale zatím bychom vám rádi připomněli, že každá rezervace má svá vlastní pravidla pro návštěvníky, a proto se s nimi nezapomeňte předem seznámit.

Archiv novinek 2022

[}item{]