Novinky Společnosti

17
února

Důležitá upřesnění v podmínkách AUTOprojektu Siberian Wellness Car

Pro ty, kteří se připravují zapojit do AUTOprojektu

Od 1. března 2022 se v podmínkách AUTOprojektu objevila důležitá nuance – nyní má přihláška k účasti platnost 6 měsíců.

To znamená, že po podání žádosti o účast v AUTOprojektu na webu je stanovena lhůta 6 měsíců pro poskytnutí dokladů pro koupi vozu.

Pokud se nestanete členem AUTOprojektu ve stanovené lhůtě, přihláška bude stornována, poté ji budete moci vystavit znovu, pokud budou splněny aktuální podmínky pro hodnost.

Pro stávající účastníky AUTOprojektu

Připomínáme, že při výpočtu AUTObonusů ve 26. podnikatelském roce je zohledněn Osobní objem účastníka projektu AUTO:

  • • Navýšení z důvodu osobních odběrů by nemělo přesáhnout 20 % z celkového navýšení v podmínkách AUTOprojektu. Tím se nastavuje spodní hranice, od které toto pravidlo začíná fungovat: hodnota ОO v měsíci výpočtu, se rovna 2000 bodům.
  • Veškeré informace jsou na webu v sekci Siberian Wellness Car.

    Zapojujte se do AUTOprojektu, získávejte AUTObonusy a
    kupte si svůj vysněný vůz!

[}item{]