+7 (383) 328 10 60 mezinárodní volání

Vědecké a inovační středisko Korporace «Sibiřské zdraví»

Vědecké a inovační středisko Korporace «Sibiřské zdraví» je významné sdružení, které se zabývá lékařským a biologickým výzkumem, tvorbou ozdravných programů a výrobou nových biologicky aktivních preparátů pro realizaci těchto programů.

Vědecké a inovační středisko sídlí v novosibiřském Akademgorodke. Přirozeně je tím dána možnost rozvíjet plodnou spolupráci s význačnými vědecko-výzkumnými společnostmi, sídlícími v tomto světově proslulém „městě vědců“ a vyvíjet špičkové, progresivní a jedinečné produkty pro zdraví.

STRUKTURA VĚDECKÉHO A INOVAČNÍHO STŘEDISKA

Úkolem vědecké sekce je hledání a budování spolupráce s význačnými vědecko-výzkumnými ústavy, hledání perspektivních objevů a jejich technologického rozpracování a v neposlední řadě i klinický výzkum biologicky aktivních preparátů (BAD). Hlavním výstupem činnosti vědeckého oddělení je tvorba vlastních jedinečných receptur, které se časem mohou stát novými biologicky aktivními produkty (BAD), distribuovanými Korporací «Sibiřské zdraví».

Ve vědecko-vzdělávací sekci pracují profesionální mediální experti a lektoři, kteří připravují vzdělávací a metodické materiály a videoprezentace o produktech Korporace a současně pravidelně školí a přednášejí o biologicky aktivních preparátech (BAD) na regionálních seminářích.


Výrobní sekce oživuje a uvádí do praxe význačné objevy a poznatky ruských vědců a specialistů Vědeckého a inovačního střediska a vyrábí nové, jedinečné produkty, které Korporace «Sibiřské zdraví» každoročně uvádí na trh v množství více než 10 položek. Vybavení tvoří unikátní linky o výrobní kapacitě až 120 000 výrobků denně.


Vize a činnost vědeckého a inovačního střediska

Vědecké a inovační středisko Korporace «Sibiřské zdraví» uskutečňuje ušlechtilou misi podpory národní vědy a uvádění v život nadějných prací ruských vědců. Celý svět respektuje možnosti ruské vědy, avšak vzhledem k ekonomickým obtížím zdaleka ne všechny výsledky práce těchto odborníků jsou ruským spotřebitelům dostupné. Přitom většina z nich je skutečně jedinečná..

Vědecké a inovační středisko Korporace «Sibiřské zdraví» udržuje úzkou spolupráci s nejvýznačnějšími vědecko-výrobními národními firmami, které se zabývají vývojem a výrobou jedinečných biologicky aktivních preparátů a spolupracuje při jejich praktickém uplatnění.

Je nutné zdůraznit, že Vědecké a inovační středisko Korporace «Sibiřské zdraví» je absolutně samostatná vědecko-výrobní organizace, která disponuje vlastní vědeckou kapacitou, výzkumnými laboratořemi a nejmodernější výrobní technikou. Toto vše umožňuje nejen uvést v život vize ruských vědců, ale vytvořit na jejich základě jedinečné a konkurenceschopné biologicky aktivní preparáty, které nacházejí svého uživatele.

Výrobky realizované Vědeckým a inovačním střediskem se vyznačují ještě jednou významnou zvláštností: všechny jsou tvořeny jako součást komplexních programů ozdravení populace, v rámci kterých spolupracují přední odborníci a které jsou testovány v nejvýznamnějších vědecko-výzkumných ústavech naší země.

Základní úkoly a směry činnosti vědeckého a inovačního střediska

  • Hledání a nalézání perspektivních technologií a biologicky aktivních látek, jejichž výzkumu se věnují národní vědecká pracoviště.
  • Rozsáhlý klinický výzkum léčebně preventivních účinků nových biologicky aktivních látek a preparátů.
  • Vývoj a tvorba ozdravných programů.
  • Vývoj a výroba nových biologicky aktivních preparátů.
  • Medializace: příprava tiskových materiálů, programového zabezpečení a vedení seminářů o otázkách ozdravení a komplexního využití biologicky aktivních preparátů.