+7 (383) 328 10 60 mezinárodní volání

ADAPTAČNÍ MEDICÍNA – Z HLUBIN STALETÍČlověk bezpochyby během svého vývoje nalézal nejen vnitřní zdroje sebezáchovy, ale též používal různé přírodní látky, vyznačující se adaptogenními vlastnostmi. Je známo, že adaptogeny nacházely široké uplatnění v lidovém léčitelství sibiřských národů, obyvatelstva Číny, Altaje, Tibetu a dalších zemí jihovýchodní Asie. Zmínky o tom je možno nalézt ve starodávných léčitelských traktátech tibetské a indické medicíny. Myšlenky těchto starověkých léčitelů dodneška neztratily na aktuálnosti i pro současnou vědeckou obec – existuje lékařský obor, který se zabývá zkoumáním adaptačních mechanizmů lidského organizmu vůči okolnímu prostředí a též rozpracovává metody a prostředky podporující zesilování těchto schopností - nazývá se adaptační medicínou.


Život zastavit nelze. Vše se neustále mění, i když to není napohled patrné: rozvíjí se, zdokonaluje, přetváří se… Právě neustálá změna byla základem evoluce a vedla k tomu, že se z malé buňky, které Příroda kdysi vdechla život, vyvinul Homo sapiens – Člověk moudrý, který přežil všechny pozemské katastrofy. Co člověku a všemu živému umožnilo přežít na Zemi? Nejspíše to je právě schopnost živých organizmů přizpůsobit se vnějším podmínkám, schopnost jinak zvaná adaptační; vytváření nových kvalitativních vlastností, umožňujících nejen existovat, ale i rozvíjet se a reprodukovat. Z toho vyplývá, že právě přizpůsobivost je jednou ze základních vlastností, zajišťujících životaschopnost všech pozemských organizmů.

Člověk si během procesu evoluce nepochybně nejen hledal, ale i nalézal a používal různé přírodní látky, které oplývaly adaptogenními, neboli přizpůsobivost povzbuzujícími, vlastnostmi. Je známo, že aplikace adaptogenů (látek, povzbuzujících přizpůsobivost) je rozšířena v lidovém léčitelství národů Sibiře, Číny, Altaje, Tibetu a ostatních zemí jihovýchodní Asie. Zmínky o používání adaptogenů je možno nalézt v prastarých lékařských traktátech tibetského a indického léčitelství. Myšlenky pradávných léčitelů neztratily svou aktuálnost ani v moderním, současném vědeckém prostředí – existuje lékařský obor, který se zabývá studiem adaptačních schopností člověka v podmínkách vnějšího prostředí, který současně zkoumá a zpracovává metody a přípravky, které mohou tyto schopnosti zesílit – nazývá se adaptační lékařství.

Adaptační schopnosti organizmu neztrácejí na aktuálnosti ani v současných podmínkách, tak jako se vědeckotechnický pokrok v každém desetiletí násobí a urychluje. Ještě v polovině minulého století bylo obtížné představit si možnost letu do Vesmíru; v současnosti se probírají možnosti života mimo Zemi… Každý člověk, v souvislosti se zděděnými faktory a životními podmínkami, má svou individuální „zásobu odolnosti“. Adaptační možnosti - to je předem definovaná zásoba rezerv, které se nepřetržitě odčerpávají na udržení rovnováhy mezi organizmem a prostředím. Každým rokem se náš život zintenzivňuje a obohacuje, ale hranice odolnosti organizmu, jeho schopnost adaptace k podmínkám vnějšího prostředí se často přetíží, přichází porucha, následuje omezení práceschopnosti, únava, častá onemocnění a předčasné stárnutí.

Jedinečnou vlastností adaptogenů, prověřenou již v dávné minulosti, je mimořádně široké spektrum jejich účinků na organizmus, ale konečným cílem a výsledkem jejich působení je formování stavu zvýšené odolnosti organizmu, nezávisle na působících škodlivých faktorech – fyzických, chemických, biologických nebo sociálních.

Sergej Nikolajevič Udincev

Vědecké a inovační středisko Korporace «Sibiřské zdraví», ve kterém spolupracují vědci různých specializací, aktivně rozvíjí a udržuje směr působení adaptační medicíny, se kterou jsou spojeny nejen otázky kvalitního bytí v podmínkách současnosti, ale i otázky dlouhověkosti. Jedním z nejvýznamnějších vědců, zabývajících se dlouholetým studiem vlivu adaptogenů na lidské zdraví, je doktor lékařských věd Sergej |Nikolajevič Udincev, který tvůrčím způsobem s Korporací spolupracuje od počátku její existence, od jejího založení. Objevy tohoto vědce jsou jedinečné, receptura a technologie výroby produktů na základě adaptogenů rostlinného původu jsou naprosto originální, patentově chráněné ruským patentem (č. 2125815, prvenství datováno 08.07.1997), oceněné mnohými vyznamenáními na státní úrovni.

Adaptační možnosti organizmu jsou jednou z jeho základních schopností a vlastností, na základě kterých je lidské zdraví vybudováno. A od základu se odvíjí i pevnost a krása na něm budované stavby – našeho zdraví. Zejména z těchto důvodů v Korporaci «Sibiřské zdraví» věnujeme velkou pozornost základním směrům lékařství, ke kterým můžeme směle řadit i adaptační medicínu.