+7 (383) 328 10 60 mezinárodní volání

CHRONOBIOLOGIE – BIORYTMY A ZDRAVÍChronobiologie je exaktní věda, zkoumající podmínky zrodu, přirozenost, zákonitosti a význam biorytů a vzájemnými vazbami biorytmů a lidského zdraví.


Biorytmy jsou osnovou života. Jsou vloženy v základu přizpůsobování organizmů a umožňují soulad živé a neživé přírody, určují zákonitosti existence Vesmíru a každého z nás. Všichni živí tvorové na Zemi – rostlinami počínaje a savci konče - jsou podřízeni biorytmům, které se odvíjejí od pravidelných změn ve vnějším prostředí (délky světelného dne, kolísání elektromagnetického pole Země a jiných).

Hippocrates
Avicenna

Kořeny znalostí biorytmů sahají do hluboké minulosti. Do současnosti se dochovaly pojednání Hippokratova a Avicenny, v nichž se významná pozornost věnovala zdravému způsobu života, založenému na pravidelném střídání fází aktivity a odpočinku. Zakladatelem současné školy studia biorytmů je profesor Franz Halberg. Význačný vklad ke studiu biorytmů vnesli i ruští vědci: I.M. Sečenov, V.I. Vernadskij, I.P. Pavlov, který se domníval, že „nic lidský život neovládá tolik, jako rytmus“.

Ivan Michajlovič
Sechenov
Vladimir Ivanovič
Vernadsky
Ivan Petrovič
Pavlov

Cyklické změny, v závislosti na denní době, ovlivňují fyziologický stav, intelektuální schopnosti a dokonce i náladu člověka. Během dne je náš organizmus v zásadě naladěn na zpracování nashromážděných živin, ze kterých čerpá energii pro aktivní denní činnost. Oproti tomu v noci se živiny shromažďují, probíhá obnova tkání a dělení buněk. Jak je známo, periodické změny jsou vlastní nejen člověku, ale i okolnímu prostředí. Avšak v současném světě se čím dále častěji biologické rytmy míjí s reálnými denními cykly (naše životní aktivity prakticky nikdy neladí s reálným světelným dnem), což vede k rozladění činnosti tělu vlastních orgánů a systémů. Tímto způsobem civilizace zákonitě narušuje náš přirozený biologický rytmus.

Chronobiologie je poměrně mladá věda, která se kromě studia vzájemných vazeb biorytmů a lidského zdraví zabývá tvorbou postupů a přípravků pro obnovu a harmonizaci rozladěných biorytmů. V současnosti se tento obor považuje za jeden z nejperspektivnějších v preventivním lékařství, neboť umožňuje působení na prvotní příčiny rozvoje mnoha onemocnění.

Korporace «Sibiřské zdraví» jako jedna z prvních prakticky realizovala principy moderní chronobiologie a ve spolupráci našich předních vědců, specialistů oboru, vypracovala první specializovanou řadu prostředků pro chronobiologickou korekci. Přípravky pro chronobiologickou korekci a metoda její aplikace je realizována v sadách „Živá buňka“ a „Rytmy zdraví“, patentově chráněných (č. 2317822, prvenství datováno 23.11.2004).

Harmonizace, životní soulad činnosti organizmu cestou obnovy přirozených biorytmů je ještě jednou ze základních složek zdraví, základem osnovy naší dlouhověkosti.