+7 (383) 328 10 60 mezinárodní volání

ENDOEKOLOGIE – ČISTOTA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANIZMU

Endoekologie je věda, která zkoumá a objevuje metody a prostředky, umožňující očistu vnitřního prostředí lidského organizmu, čímž zajišťuje normální životaschopnost všech orgánů a tkání. Endoekologie je nový obor vědecké medicíny, která si za cíl klade nejen léčbu, ale v první řadě prevenci, což je v podmínkách současného světa trend nejdůležitější.

ADAPTAČNÍ MEDICÍNA – Z HLUBIN STALETÍ

Člověk bezpochyby během svého vývoje nalézal nejen vnitřní zdroje sebezáchovy, ale též používal různé přírodní látky, vyznačující se adaptogenními vlastnostmi. Je známo, že adaptogeny nacházely široké uplatnění v lidovém léčitelství sibiřských národů, obyvatelstva Číny, Altaje, Tibetu a dalších zemí jihovýchodní Asie. Zmínky o tom je možno nalézt ve starodávných léčitelských traktátech tibetské a indické medicíny. Myšlenky těchto starověkých léčitelů dodneška neztratily na aktuálnosti i pro současnou vědeckou obec – existuje lékařský obor, který se zabývá zkoumáním adaptačních mechanizmů lidského organizmu vůči okolnímu prostředí a též rozpracovává metody a prostředky podporující zesilování těchto schopností - nazývá se adaptační medicínou.

CHRONOBIOLOGIE – BIORYTMY A ZDRAVÍ

Chronobiologie je exaktní věda, zkoumající podmínky zrodu, přirozenost, zákonitosti a význam biorytů a vzájemnými vazbami biorytmů a lidského zdraví.