+7 (383) 328 10 60 mezinárodní volání

ENDOEKOLOGIE – ČISTOTA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANIZMUEndoekologie je věda, která zkoumá a objevuje metody a prostředky, umožňující očistu vnitřního prostředí lidského organizmu, čímž zajišťuje normální životaschopnost všech orgánů a tkání. Endoekologie je nový obor vědecké medicíny, která si za cíl klade nejen léčbu, ale v první řadě prevenci, což je v podmínkách současného světa trend nejdůležitější.


Člověk je neoddělitelnou částí přírody, proto každičká buňka našeho organizmu citlivě reaguje na jakékoliv změny okolního prostředí. Biochemické procesy probíhající v živých buňkách, ze kterých se skládá vše živé na naší planetě, včetně člověka, se zformovaly pradávno, před miliony lety. Po všechny ty miliony let probíhal vývoj živé přírody v ideálních podmínkách prvotní ekologické čistoty. Technický vývoj ve XX. století však k nepoznání změnil stav naší planety. V posledních desetiletích jsme se nepozorovaně stali jakoby obyvateli jiného světa. Většina z nás žije, bohužel, daleko od nedotčených přírodních enkláv, žijeme obklopeni nesčetnými chemikáliemi, toxiny pronikajícími do organizmu spolu s potravou, s vodou, se vzduchem, který dýcháme... Existuje vědecká definice toxinů: „Libovolná látka, která vnikne do organizmu nebo je jím vytvořena, která se v nevhodnou dobu, v nevhodném místě a v nevhodném množství ocitla tam, kde jí není potřeba.“

V současné době je proto téměř nevyhnutelnou skutečností, že dochází ke znečištění vnitřního prostředí organizmu. Jaké nebezpečí z toho vyplývá? V první řadě – na očistu organizmu od zplodin je potřeba velké množství energie, která by mohla být využita k jiné plnohodnotné činnosti. Za druhé – mnohé chemikálie mohou destabilizovat činnost imunitního systému, což vede k rozvinutí alergických onemocnění, imunodeficitních stavů, rakovinotvorných procesů. A za třetí – dlouhodobá „otrava“ buněk může vést k vývoji většiny chronických onemocnění a k předčasnému stárnutí organizmu. Endoekologie je věda, která zkoumá a objevuje metody a prostředky, napomáhající udržení čistoty vnitřního prostředí organizmu, čímž zajišťuje normální činnost všech orgánů a tkání. Endoekologie je novým oborem vědeckého lékařství, cílem které je profylaxe onemocnění; v současných podmínkách její přední úkol.

Ilja Mečnikov
Lina Stern
Vlail Kaznačajev

Proslulý ruský vědec Ilja Mečnikov zformuloval teorii stárnutí, které definoval jako „zašpinění“ tkání, obklopujících buňky: s přibývajícím věkem se proces vylučování nepotřebných látek z mezibuněčných prostor zpožďuje za jejich průnikem dovnitř. Lina Stern objevila bariérovou funkci mezibuněčné tkáně a později tuto myšlenku rozvinul akademik Vlail Kaznačejev, který zdůraznil myšlenku o jejich funkci „celníka“. Tyto objevy a jiné teoretické předpoklady napomohly vybudování základů endoekologie.

Společenství vědců Vědeckého a inovačního střediska Korporace «Sibiřské zdraví» (v čele s doktorem lékařských věd, profesorem, akademikem, členem Ruské ekologické akademie Jurijem Petrovičem Gičevem) se aktivně podílí na realizace vědeckých myšlenek o stabilizaci čistoty vnitřního prostředí (endoekologie) tím, že je vytváří a aplikuje v moderních vyráběných produktech. Prostředek pro endoekologickou korekci a způsob jejího provádění (a realizovaný jako výrobek „Prameny čistoty“) je chráněn Patentem RF (č. 2297843, prvenství objevu datováno 19.10.2004).

Čistota vnitřního prostředí je základem normální životaschopnosti organizmu a prevence rozvoje většiny onemocnění. Právě to je důvod, proč má endoekologie prvořadý význam jako systémová podpora udržení zdraví člověka.