+7 (383) 328 10 60 mezinárodní volání

Historie Korporace Siberian Health započala roku 1996, když dva mladí, dvacetiletí podnikatelé vytvořili společnost, která se rozhodla proniknout na široký trh s perspektivními ruskými vědecky podloženými produkty, určenými k podpoře lidského zdraví.

Myšlenka podpory národních projektů se v době absolutní převahy importované produkce ukázala být vpravdě revoluční. Za pouhých 5 let se sortiment produktů Společnosti rozrostl ze tří jednoduchých na více než 368 různorodých položek; mnohé z nich jsou skutečně jedinečné a na trhu Ruska dosáhly té nejvyšší poptávky.

Růst poptávky po produktech Korporace Siberian Health brzy nastolil otázku vybudování vlastních výrobních kapacit, neboť výrobní možnosti vědeckých partnerů Společnosti již nestačily uspokojovat rostoucí obrat zboží. V roce 1999 byl uveden do provozu první výrobní komplex Korporace Siberian Health.

V roce 1999 byl uveden do provozu první výrobní komplex Korporace Siberian Health.

Brzy poté, v roce 2001, zahájilo činnost vlastní Vědecké a inovační středisko, které sdružilo všechny vědecké Partnery Korporace Siberian Health, dosud působící jako samostatné vědecko-výrobní jednotky. Tento krok napomohl stálé výměně vědeckých zkušeností a napomohl vývoji a vytvoření absolutně unikátních receptur a produktů, které již v roce 2007 získaly první patenty.

Zařazení vlastních, jedinečných a patentovaných produktů, vyrobených na základě sibiřských bylin, do sortimentu produktů Korporace Siberian Health umožnilo Společnosti vstup na mezinárodní trhy s vlastní, konkurenceschopnou nabídkou. Již od roku 2004 Společnost na mezinárodních trzích zahájila ofenzívu své obchodní značky.

V současnosti Korporace Siberian Health úspěšně působí nejen v Rusku, kde je otevřeno již 59 firemních Zastoupení Korporace v 51 městě.

Společnost má Zastoupení ve více než 20 zemích světa a doručuje produkty do více než 60 zemí!

Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Ázerbájdžán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Uzbekistánu, Mongolsko, Vietnam, Turecko, Srbsko, Německo, Španělsko, Česko, Slovensko, Polsko, USA, Mexiko.Každým rokem expanze Korporace Siberian Health nabírá na obrátkách. Pro zajištění stále rostoucího obratu Korporace Siberian Health v roce 2007 zahajuje činnost úplně nového, moderního výrobního komplexu a pouhé tři roky poté, v roce 2010 jej rozsáhle modernizuje a znovu rozšiřuje. Společnost stále rozšiřuje svůj sortiment a uvádí na trh více než 40 nových výrobků ročně, přičemž s ohledem na nejnovější vědecké poznatky současně inovuje receptury výrobků stávajících.

V roce 2016 Společnost otevřela nový výrobní komplex, splňující moderní ruské a mezinárodní standardy GMP a ISO 9001 (2008).


Avšak nejdůležitějšími jsou v 20-ti leté historii působení Korporace Siberian Health Příběhy Úspěchu partnerů společnosti.

Tisíce prostých občanů, kteří díky usilovné práci dosáhli Úspěchu, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání. Dostali příležitost k získání stálého měsíčního příjmu, příležitost realizovat své nejodvážnější sny a touhy, příležitost cestovat na nejkrásnější místa světa, mnohdy ve svém životě poprvé!