+7 (383) 328 10 60 mezinárodní volání

Proč Siberian Health?


Produkty Siberian Health jsou v současné době poptávané v mnoha zemích. Naši partneři úspěšně podnikají v Rusku a zemích Společenství nezávislých států (bývalý SSSR), v Evropě, Asii a USA.

Siberian Health je jednou z nejdynamičtějších společností, zabývajících se podnikáním formou přímého prodeje.

V roce 2010 je růst obratu vyšší než 81%.V posledních 6 letech Společnost odměnila své Konzultanty 60+ automobily Mercedes!

Považujeme za důležité účastnit se tak veliké a závažné věci, jako je ozdravení lidské populace. Korporace nabízí svým klientům nejen inovované a patentované výrobky, které prošly klinickými testy; nabízíme dlouhodobou partnerskou spolupráci při hledání zdravého způsobu žití; spolupráci v podnikání, které je přístupné všem, užitečné a výhodné pro každého, kdo vložené úsilí i talent chce zúročit při vytváření budoucnosti - své, svých dětí a celé své země.

  Vlastní výrobní základna umožňuje dosažení nejvýhodnějšího poměru ceny a kvality.
  Vlastní vědecké a inovační středisko.
  Rozvoj moderních vědeckých směrů bádání: chronobiologie, nauka o vyvážené výživě organizmu, adaptační medicína.
  Patentovaný základní výzkum a jeho výstupy.
  Nejdynamičtější proces obnovy receptur a sortimentu.
  Systém profesionálních školení konzultantů.
  Desetitisíce příběhů o dosažení Úspěchu lidí z různých zemí a světadílů. Lidí, jako jste i vy.

Přímý prodej jsme si vybrali jako nejperspektivnější způsob prosazení a model podnikání. Idea přímého prodeje našla uplatnění na každém trhu, v každé zemi a pro každý produkt.Metoda přímého prodeje spočívá v tom, že představíte produkci společnosti na základě vlastní zkušenosti; to znamená, že lidem vyprávíte, co osobně vám pomohlo nebo s čím vy sami jste byli spokojeni. Mezilidské vztahy jsou hlavní hybnou silou takového způsobu podnikání. Proto společnost, aplikující metodu přímého prodeje nevynakládá milióny na reklamu svých výrobků a její zákazníci tak za produkty platí méně a přitom se jim dostává individuální péče a kvalitního zboží.


Přímý prodej je efektivní způsob, jak si vydělat nebo získat finanční nezávislost. Vybudovali jsme systém školení a kariérního postupu takovým způsobem, aby se do podnikání korporace mohl rychle zapojit každý aktivní člověk.
Osobní prodeje –
jsou 25% garantovaného maloobchodního zisku z prodeje zboží,
které jste prodali buď vy sami, nebo které vaši klienti zakoupili na základě vašeho doporučení. Speciálně rozpracovaný systém kontroly prodeje ohlídá přesně a pečlivě všechny operace, proto se vždy můžete přesvědčit, kolik jste si vydělali a svých garantovaných 25% dostanete na základě výsledků měsíce.Stavba odbytové struktury –
to znamená vytvoření skupiny lidí, které jste doporučili společnosti, zaučili jste je a podporujete je v budování vlastního podnikání. Za tuto svou činnost dostáváte 10-12% z maloobchodního obratu zboží celé vaší struktury.