+7 (383) 328 10 60 mezinárodní volání

Program pro privilegované klienty Siberian Health


STAŇ SE KLIENTEM!

 • Uskutečni PRVNÍ nákup za 850 Kč (30 bodů)* a ZÍSKEJ 5% z následujícího nákupu na bonusový účet "Rozpočet zdraví"!
 • Uskutečni spolu s přáteli nákupy za 8 500 Kč (300 bodů)* za jakoukoliv dobu a ZÍSKEJ 10% z dalšího nákupu na účet "Rozpočet zdraví"!
 • Uskutečni nákup celkově na 100 bodů za měsíc a získej cashback 25% ze svých nákupů na Bonusový účet "Rozpočet zdraví"!
* Započítávají se nákupy dle základního ceníku. Literatura a atributika se nezapočítávají.

Více výhod a více dárků od Společnosti! KLUB VĚRNOSTI!

 • NAKUPUJ 3 MĚSÍCE po sobě následující za 850 Kč
  (30 bodů) a za více - ZÍSKEJ SLEVU 25% na jeden z DS!
 • NAKUPUJ 10 MĚSÍCŮ ze 12 za 850 Kč (30 bodů) a ZÍSKEJ INDIVIDUÁLNÍ VIP-KARTU *
  a DÁREK od Společnosti!

  * Zasílá se při objednávce prostřednictvím e-shopu. Sleva je platná v průběhu následujícího měsíce po splnění podmínek.

Nápočet a použité bonusů na účtu "Rozpočet zdraví" (zavřít)
5% bonusových nápočtů
5% bonusových nápočtů obdrží Privilegovaný klient při uskutečnění svého PRVNÍHO NÁKUPU IHNED v částce 850Kč (30 bodů)* pro všechny své DALŠÍ nákupy

10% bonusových nápočtů
10% bonusových nápočtů získává Privilegovaný klient poté, co uskuteční nákupy CELKEM za 8 500 Kč (300 bodů)* a více. Přitom se započítávají i nákupy Privilegovaných klientů, kteří se zapojili do Programu na základě jeho doporučení a jsou pod ním registrováni. Bonusy se načítají při všech dalších nákupech. Bonusové nápočty lze využít JIŽ V NÁSLEDUJÍCÍM DNI jako slevu při nákupu produkce.

Cashback 25%
Uskutečni nákup celkově na 100 bodů za měsíc a získej cashback 25% ze svých nákupů na Bonusový účet "Rozpočet zdraví"!

* Započítávají se nákupy dle základního ceníku. Literatura a atributika se nezapočítávají.
PRAVIDLA PRO ÚČAST (zavřít)

1. PRAVIDLA PRO REGISTRACI V PROGRAMU

1.1. Jakákoliv osoba, která dosáhla plnoletosti, se může stát účastníkem «Programu pro Privilegované klienty». Osobní karta účastníka Programu se vydává zdarma při nákupu produkce v hodnotě alespoň 30 EUR. Karta se aktivuje po vyplnění Registrační žádosti a jejího předložení ve Středisku služeb Společnosti.
1.2. Při registraci by účastník programu neměl mít jiné individuální číslo u Společnosti. V případě, že již máte u Společnosti individuální číslo, můžete zahájit svou účast v programu pod jiným individuálním číslem pouze tehdy, odpovídá-li to bodu 4 těchto pravidel.
1.3. Jestliže se pro účast v «Programu pro Privilegované klienty» rozhodli manželé, potom se v programu registrují jako manželský pár pod jedním individuálním číslem. V případě, že manželé projevili zájem mít různá individuální čísla, potom bude jeden z páru zaregistrován jako Privilegovaný klient, který se rozhodl pro účast v programu na základě doporučení své/ho chotě.

2. ZÁNIK ÚČASTI V PROGRAMU

2.1. Jestliže Privilegovaný klient v 4 po sobě následujících měsících neuskutečnil nákup s bodovým ohodnocením pod individuálním číslem, potom Společnost rozhoduje o ukončení účasti PK v Programu.
Do těchto 6 měsíců se také započítávají měsíce bez nákupu Partnera, který se nacházel ve statusu Konzultanta a přešel do statusu PK.
2.2. Vyrozumění o zániku účasti Privilegovaného klienta v Programu Společnost zasílá na e-mail, uvedený Klientem v registrační žádosti. V osobní kanceláři na webu Společnosti v sekci BackOffice «Informační výkaz» má Privilegovaný klient možnost informovat se o časovém období do okamžiku zániku jeho účasti v Programu.
2.3. Privilegovaný klient může sám vyjádřit své přání zániku účasti v programu tak, že odpovídající oznámení zašle na adresu e-mail registrator@sibvaleo.com. Individuální číslo se z databáze odstraňuje následující pracovní den po obdržení oznámení klienta nebo v jím uvedeném termínu. V případě odvolání oznámení před uplynutím uvedené lhůty se oznámení považuje za nepodané
2.4. V případě existence více než jednoho individuálního čísla Privilegovaného klienta se individuální číslo registrované později vymazává z databáze účastníků programu. Všichni Privilegovaní klienti, registrovaní na základě osobního doporučení se považují za zaregistrované na základě osobního doporučení Privilegovaného klienta pod prvním individuálním číslem.

3. ZMĚNA STATUSU

3.1. Privilegovaní klienti se mohou stát Konzultanty Společnosti. Za tímto účelem si musí pořídit registrační komplet Konzultanta a vyplnit odpovídající Registrační smlouvu. V tomto případě se individuální číslo nemění. Nákupy osob, zaregistrovaných na základě jeho doporučení jako Privilegovaní klienti se i nadále započítávají.

4. OBNOVENÍ ÚČASTI V PROGRAMU PRO PRIVILEGOVANÉ KLIENTY NEBO VÝBĚR SPOLUPRÁCE VE STATUSU KONZULTANTA

4.1. Jestliže Privilegovaný klient ukončil svou účast v Programu v souladu s bodem 2.3., potom se může znovu stát účastníkem «Programu pro Privilegované klienty» nebo zvolit spolupráci se Společností ve statusu Konzultant po uplynutí 6 měsíců, počínaje měsícem vymazání individuálního čísla z databáze účastníků Programu;
4.2. Jestliže Privilegovaný klient ukončil svou účast v programu v souladu s bodem 2.1., potom se může znovu stát účastníkem «Programu pro Privilegované klienty», za podmínek, popsaných v bodě. 1 těchto Pravidel nebo může zvolit spolupráci se Společností ve statusu Konzultant; může tak učinit kdykoliv, poté, co si pořídí odpovídající Registrační komplet. V tomto případě bude individuální číslo změněno.

PRAVIDLA PRO POUŽITÍ OSOBNÍ KARTY SIBERIAN HEALTH (zavřít)

Registrace individuálního čísla Privilegovaného klienta se provádí ve Středisku služeb Společnosti (SSS). Osobní údaje zaznamená do databáze Privilegovaných klietů pracovník SSS.

Předkládejte kartu pracovníkovi SSS při každém nákupu. V případě, že ji s sebou nemáte, můžete nákup uskutečnit, když uvedete její číslo a předložíte doklad totožnosti.

Tuto kartu můžete předat dalším osobám za účelem pořízení produktů ve Střediscích služeb Společnosti (bez práva využití prostředků z bonusového účtu «Rozpočet zdraví»).

V případě ztráty karty je nutné, abyste se okamžitě obrátili na Středisko služeb Společnosti.

PODROBNOSTI o PODMÍNKÁCH nového PROGRAMU a o tom, jak je do něj zapojen PROBÍHAJÍCÍ již nyní PROGRAM PRO PRIVILEGOVANÉ KLIENTY (zavřít)
Jestliže Privilegovaný klient neuskutečnil svůj PRVNÍ NÁKUP za 850 Kč* a více, může této částky dosáhnout i za nějakou jinou dobu a získat potom 5%?
Pro získání 5% bonusových nápočtů je nutné uskutečnit PRVNÍ nákup IHNED v částce 850 Kč*; jestliže takto nový Privilegovaný klient neučinil, potom je mu dostupno 10% bonusových nápočtů za podmínky CELKOVÉHO NÁKUPU v libovolné době za částku 8 500 Kč* a více.
Budou se do Osobního objemu Privilegovaného klienta započítávat i nákupy Privilegovaných klientů, kteří se zapojí do Programu na základě jeho doporučení?
Podle podmínek Programu se započítávají Privilegovanému klientovi i nákupy těch Privilegovaných klientů, kteří se zapojili do Programu na základě jeho doporučení, pro získání maxima procent bonusových nápočtů 10%.
Jsou všechny podmínky nového Programu pro Privilegované klienty platné i při nákupech prostřednictvím e-shopu?
Ano, jsou platné. Registrace Privilegovaného klienta při první objednávce na 850 Kč (30 bodů)* prostřednictvím e-shopu je též zdarma!