Novinky Společnosti

23
července

JSME SPOLU!

#TOGETHER_SW

MEZINÁRODNÍOnlineUDÁLOST

2. SRPNA 2020

ve 11:00 (Česká republika) / 12:00 (Moskva)

  • Uznávání nových kvalifikací
  • Mezinárodní Příběhy Úspěchu
  • Nejsilnější náboj energii pro dokončení obchodního roku!

Akce je otevřena pro účast:

  1. Stávajících Konzultantů a Klientů
  2. Každého, kdo se chce seznámit s možnostmi Společnosti.

Chcete-li sledovat, vyberte přehrávač s vaším jazykem a počkejte na zahájení vysílání:

[}item{]